خسارات سیل در بخش کشاورزی به طور ویژه بررسی شود

بازدیدها: ۲۷۷۹ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: خسارات سیل در بخش کشاورزی به طور ویژه بررسی شود و علاوه

بیشتر بخوانید