کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

13 جماد أول 1444 Tuesday, 6 December , 2022
10

‍ فراخوان آگهی تملک اراضی و املاک مخزن سد و نیروگاه سیمره

قابل توجه مالکین اراضی، باغات و اهالی روستاهای واقع در مخزن سد سیمره

به گزارش پایگاه خبری کوهنانی نیوز :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )طرح سد و نیروگاه سیمره(پیرو آگهی نوبت اول مندرج در روزنامه روژان مورخ ۹۴/۶/۹ و مستنداً به نامه شماره ۹۰۳۵/۱۴۳/۷۰۰۰۰ مورخ ۹۸/۱۰/۷ صادره از سوی دادگستری استان لرستان مبنی بر تعیین هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به نیابت از اهالی روستاهای واقع در مخزن سد سیمره (#بهدلیلعدممعرفیکارشناسازسوی_مالکین) نسبت به ارزیابی عرصه، اعیان، مستحدثات و سایر حقوق قانونی اقدام نموده است.

♦️لذا بدینوسیله از کلیه مالکین اراضی، باغات و مستحدثات #روستاهای (چمبرزو، چغاسبز چم نقدعلی، قبر محمد مراد، چم لتور، چم میربگ، نزلبان، سرگنداب علیا و سفلی، کوشکی، چم کبود و کاکاوندرا) واقع در پلاک های ۹۸ و ۹۹ اصلی و فروعات آن واقع در استان لرستان، دعوت به عمل می آید حداکثر #ظرفمدت۱۵روز از تاریخ نشر این آگهی با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته خود به محل کارگاه طرح سد و نیروگاه سیمره – واحد حقوقی و تملک اراضی واقع در استان ایلام شهرستان بدره بخش هندمینی سد سیمره مراجعه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه تا پایان مهلت اعلامی جهت انعقاد قرارداد و تنظیم مبایعه نامه، وفق اختیارات حاصله مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۵۸/۱۱/۱۷ اقدام خواهد شد.

انتهای پیام /

لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=12933
  • خبرنگار :
  • منبع خبر : هفته نامه فرهنگی اجتماعی کلماکره
  • 1417 بازدید