کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

7

اسامى قطعی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کوهدشت که تایید صلاحیت شدند

شوراهای اسلامى شهر کوهدشت

کوهنانی نیوز،اسامى قطعی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کوهدشت که تایید صلاحیت شدند

اسامی و کد کاندیداها به شرح زیر است:

۱ – آقای جواد احمدی رودی فرزند رحیم بگ کد نامزد ۱۲۴
۲ – آقای فریبرز ارجمند مشهور به حاج فریبرز قلندری فرزند محمد کد نامزد ۱۲۶
۳ – آقای امین آزادبخت فرزند جعفر کد نامزد ۱۲۷
۴ – آقای محمدعلی آزادبخت فرزند امیدعلی کد نامزد ۱۲۹
۵ – خانم مریم آزادبخت فرزند علی عسگر کد نامزد ۱۴۱
۶ – خانم میترا آزادبخت فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۲
۷ – خانم هدیه آزادبخت فرزند نوروزبک کد نامزد ۱۴۵
۸ – آقای احسان امرائی فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۴۷
۹ – آقای سعید امیری فرزند عزیزعلی کد نامزد ۱۴۹
۱۰ – خانم زینب بیگی هاشم آبادی فرزند بگشیر کد نامزد ۱۵۱
۱۱ – آقای کامران تیموری فرزند صیدمراد کد نامزد ۱۵۲
۱۲ – آقای صیدولی جعفری فرزند جعفرقلی کد نامزد ۱۵۴
۱۳ – آقای سجاد جوزی پور فرزند مرتضی کد نامزد ۱۵۶
۱۴ – آقای رامین حاتمی فرد فرزند برا کد نامزد ۱۵۷
۱۵ – آقای محمد خادمی فرزند صیدنعمت کد نامزد ۱۶۱
۱۶ – آقای ولی خدایاری مشهور به خدایاری فرزند علی کد نامزد ۱۶۲
۱۷ – آقای محمدجواد خسروی فرد فرزند علی خان کد نامزد ۱۶۴
۱۸ – خانم زهره خوشناموند فرزند شهریار کد نامزد ۱۶۵
۱۹ – آقای بهمن دهقانی قلعه فرزند علی کد نامزد ۱۶۷
۲۰ – آقای کریم دوستی فرزند احمد کد نامزد ۱۶۸
۲۱ – آقای شامیرزا رحمتی فرزند امیدعلی کد نامزد ۱۶۹
۲۲ – آقای یوسف رستمی فرزند سردار کد نامزد ۱۷۴
۲۳ – آقای علی اصغر رستمی گراوند مشهور به اصغر رستمى گراوند فرزند موسی کد نامزد ۱۷۵
۲۴ – آقای شهاب رضائی راد فرزند شیرمحمد کد نامزد ۱۷۶
۲۵ – آقای احسان زارعی سبزه خانی فرزند اکبر کد نامزد ۱۷۹
۲۶ – آقای بهرنگ زنگنه فرزند محمد کد نامزد ۱۸۲
۲۷ – آقای فرهاد سلطان پور فرزند بابامحمد کد نامزد ۱۸۴
۲۸ – آقای حسین سوری فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۵
۲۹ – آقای علی سوری مشهور به میرخان فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶
۳۰ – آقای محمد شاهیوندی فرزند علیداد کد نامزد ۱۸۹
۳۱ – آقای عباس شکریانی فرزند شکربیگ کد نامزد ۱۹۱
۳۲ – آقای شهرام شهبازی فرزند علی جعفر کد نامزد ۱۹۲
۳۳ – آقای امین شیخی آرام فرزند بهرام کد نامزد ۱۹۵
۳۴ – آقای غلام رضا صالح فرزند مجید کد نامزد ۱۹۶
۳۵ – آقای شهرام صحرائی فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۹۷
۳۶ – آقای احسان صلاحی فرزند علی کد نامزد ۱۹۸
۳۷ – آقای حسن ضرونی فرزند درویش عباس کد نامزد ۲۱۲
۳۸ – آقای سجاد طرهانی فرزند حمید کد نامزد۲۱۴
۳۹ – آقای اصغر طهماسیان مشهور به اصغر طهماسبى فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۵
۴۰ – خانم سولماز عباسی فرزند عزت اله کد نامزد ۲۱۶
۴۱ – آقای امین عباسی راد فرزند شیرمحمد کد نامزد ۲۱۸
۴۲ – آقای شمس علی علی زاده فرزند حسین کد نامزد ۲۴۲
۴۳ – آقای محمد علیزاده دلفان فرزند علی محمد کد نامزد ۲۴۵
۴۴ – آقای ایرج فریادی پور فرزند کرمعلی کد نامزد ۲۴۸
۴۵ – آقای علی قنبری فرزند کریم کد نامزد ۲۵۴
۴۶ – آقای تیمور کرم پور فرزند کرم کد نامزد ۲۵۷
۴۷ – آقای علی کرمی فرزند میرزاعلی کد نامزد ۲۵۸
۴۸ – آقای عباس کرمی سرجوئی فرزند شه مراد کد نامزد ۲۶۱
۴۹ – آقای عظیم کوشکی فرزند محمود کد نامزد ۲۶۴
۵۰ – آقای علی کوشکی فرزند حسینعلی کد نامزد ۲۶۵
۵۱ – آقای سهراب کولیوند فرزند فرامرز کد نامزد ۲۶۷
۵۲ – آقای تیمور گراوند فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۷۲
۵۳ – خانم فاطمه گراوند فرزند علی کد نامزد ۲۷۹
۵۴ – آقای مصطفی گراوند فرزند حسن کد نامزد ۲۸۲
۵۵ – آقای بهمن گراوندکیا فرزند علی کد نامزد ۲۸۷
۵۶ – آقای سیروس محمدی آستانی فرزند رضامعروف به میرزارضا کد نامزد ۲۸۹
۵۷ – آقای رسول محمدیان پور فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۹۱
۵۸ – آقای فرزاد محمدی پور فرزند یداله کد نامزد ۲۹۲
۵۹ – آقای عبدالرضا محمدی کمره فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۴
۶۰ – آقای میلاد محمدی نورآبادی فرزند حجت اله کد نامزد ۲۹۵
۶۱ – آقای سجاد محمودی فرزند خدامراد کد نامزد ۲۹۶
۶۲ – آقای محمدحسین مرادی فرزند دوستمراد کد نامزد ۲۹۷
۶۳ – آقای میلاد مرادی فرزند حجت کد نامزد ۲۹۸
۶۴ – آقای حمید ملائی فرزند نورمراد کد نامزد ۴۱۲
۶۵ – آقای سیدحسین موسوی فرزند سیدغلامحسین کد نامزد ۴۱۶
۶۶ – آقای رضا میرزائی اصل مشهور به رضا حسن فرزند علی حسن کد نامزد ۴۱۸
۶۷ – آقای سیروس نباتی درجزین مشهور به سیروس نباتى فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۱۹
۶۸ – آقای حشمت اله نجفی پویا فرزند فتح اله کد نامزد ۴۲۱
۶۹ – آقای بهرام نورعلی فرزند اکبرخان کد نامزد ۴۲۴
۷۰ – آقای رضا نورعلی فرزند عالم خان کد نامزد ۴۲۵
۷۱ – آقای محمدحسین نوری دیالی فرزند عباسعلی کد نامزد ۴۲۶
۷۲ – آقای کیومرث هاشم پور فرزند محمودبگ کد نامزد ۴۲۷
۷۳ – آقای منوچهر همت پور فرزند صیدکرم کد نامزد ۴۲

انتهای پیام/

لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=18974

برچسب ها