کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

13 رجب 1444 Friday, 3 February , 2023
1
شهروند خبرنگار

شهروندی از زیرساخت جاده کوهنانی به کوهدشت

شکل سابق باشه ما راضی هستیم ،اگر حادثه منجر به فوت اتفاق بی افتد شما مقصر هستید .

پیام شهروند

آقایان مسوول خدا وکیلی تردد از جاده کونانی تا جاده اصلی که قرار بر بهسازی بود محور بود اگر توانایی درست کردن آن را ندارید مجددا خاک ریزی کنید مثل سابق بشه حداقل برا فرار کردن خودرو ها در موقع حادثه جاده باز باشه ،تردد تو این محور خیلی مشکل شده ،لطفا به همون شکل سابق باشه ما راضی هستیم ،اگر حادثه منجر به فوت اتفاق بی افتد شما مقصر هستید .

شهروندی از  زیرساخت جاده کوهنانی به کوهدشت
لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=24596