کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

18 رجب 1444 Wednesday, 8 February , 2023
1
شهروند بساط بیگی

پیام شهروندی از ریاست بانک ملی شعبه کوهنانی درخواست تمدید وام ها به خاطر خشکسالی

توجه به اینکه عمده درآمد مردم کشاورزی و دامداری می‌باشد ولذا در سال جاری هیچ گونه برداشتی نداشتند

شهروندی پیام ارسال کردن از ریاست بانک ملی شعبه کوهنانی درخواست تمدید وام ها به خاطر خشکسالی و شرایط جوی امسال

پیام شهروند ی

بانک ملی شعبه کونانی
لطفا رسیدگی کنید
با توجه به اینکه عمده درآمد مردم کشاورزی و دامداری می‌باشد ولذا در سال جاری هیچ گونه برداشتی نداشتند
برای امسال وام‌های طرح مشارکت و مضاربه را تمدید کنید بخدا مردم در مضیقه هستند شام شب هم ندارند بعد شما انتضار دارید ۱۲۰میلون یکجا پرداخت کنند واقعا توان پرداخت را ندارند.لطفا رسیدگی کنید.

پیام شهروندی از ریاست بانک ملی شعبه کوهنانی درخواست تمدید وام ها به خاطر خشکسالی
لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=24601