چگنی

13اسفند
انتصاب رئیس جدید کمیته امداد چگنی
انتصاب درکمیته امداد دوره چگنی

انتصاب رئیس جدید کمیته امداد چگنی

بهنام فروتن نیا به عنوان رئیس کمیته امداد امام (ره) شهرستان چگنی منصوب شد

چیزی یافت نشد !