اخبار انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا وریاست جمهوری1400

آرشیو روزانه : 20 فروردین 1400

20فروردین
رسیدگی به صلاحیت نامزدهای شورا تاکنون با هیات اجرایی بوده است

رسیدگی به صلاحیت نامزدهای شورا تاکنون با هیات اجرایی بوده است

هنوز هیات نظارت،بررسی صلاحیت نامزدها را شروع نکرده است

20فروردین
رسانه ها و خبرنگاران باید الگو باشند:

رسانه ها و خبرنگاران باید الگو باشند:

طرهانی نژاد همچنین به الگو بودن خبرنگاران بعنوان صدا و انعکاس دهنده مشکلات مردم اشاره کرد و گفت رسانه و خبرنگار علاوه بر نقد سازنده رعایت و حفظ شخصیت و ابروی افراد در جامعه را باید مدنظر قرار دهند و چارچوب قانون را نیز رعایت کنند

نشان رسانه های دیجیتال

logo-samandehi