کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

آموزش و پرورش استان لرستان

09فروردین
سرپرست آموزش و پرورش لرستان منصوب شد
انتصاب در آموزش پرورش

سرپرست آموزش و پرورش لرستان منصوب شد

وزیر آموزش و پرورش طی حکمی، رضا عزتی را به عنوان سرپرست جدید اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان را منصوب کرد