کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

اجرا

03دی
جلسه برسی نهایی اجرای طرح جدید دروازه قرآن با حضور شهردار، رئیس واعضای شورای شهر کوهدشت برگزار شد

جلسه برسی نهایی اجرای طرح جدید دروازه قرآن با حضور شهردار، رئیس واعضای شورای شهر کوهدشت برگزار شد

اجرای طرح جدید دروازه قرآن با حضور شهردار، رئیس واعضای شورای شهر کوهدشت