کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

استاندار لرستان در جلسه مذکور، پیگیری و رسیدگی به مصوبات سفر رئیس جمهور را تا حصول نتیجه مورد تأکید قرار داد.

07دی
جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور برگزار شد

جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور برگزار شد

استاندار لرستان در جلسه مذکور، پیگیری و رسیدگی به مصوبات سفر رئیس جمهور را تا حصول نتیجه مورد تأکید قرار داد.