کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

افتتاح چند طرح آموزشی

01اسفند
به همت صنایع غذایی میهن ۷ واحد آموزشی در لرستان احداث شد
۷ واحد آموزشی در لرستان

به همت صنایع غذایی میهن ۷ واحد آموزشی در لرستان احداث شد

افتتاح مدارس فرزندان میهن در لرستان: