کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

انتصابات

28فروردین
تغییرات پیاپی در آموزش و پرورش لرستان | تغییر بعدی کوهدشت؟
انتصاب در آموزش و پرورش

تغییرات پیاپی در آموزش و پرورش لرستان | تغییر بعدی کوهدشت؟

طی احکامی جداگانه که از سوی رضا عزتی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان صادر شد حمید میر ساکی نژاد و اسفندیار گنجی به ترتیب به عنوان رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و رئیس اداره رفاه و پشتیبانی منصوب شدند.