کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

اومیکرون

23بهمن
۴۸۷ نفر در بخش کرونای مراکز درمانی لرستان بستری هستند
نشگاه علوم پزشکی لرستان

۴۸۷ نفر در بخش کرونای مراکز درمانی لرستان بستری هستند

نشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد

19بهمن
مرگ و میرهای ناشی از امیکرون چند روز دیگر خودش را نشان می‌دهد
،رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مرگ و میرهای ناشی از امیکرون چند روز دیگر خودش را نشان می‌دهد

دکتر دلفان گفت : ۸۸ درصد جمعیت هدف در لرستان نوبت اول واکسن، ۷۷ درصد نوبت دوم و ۲۶.۵ درصد نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.