کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

باباگرد علی

09فروردین
دیدار مردمی حجت الاسلام مبلغی نماینده مردم کوهدشت و رومشگان با اهالی روستای بابا گردعلی از توابع بخش کوهنانی
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان

دیدار مردمی حجت الاسلام مبلغی نماینده مردم کوهدشت و رومشگان با اهالی روستای بابا گردعلی از توابع بخش کوهنانی

نماینده مردم کوهدشت و رومشگان با اهالی روستای بابا گردعلی از توابع بخش کوهنانی