کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

برف

30دی
گزارش :قطع راه ارتباطی ۲۰ روستای کوهنانی بر اثر بارش برف
بخشدار کوهنانی مطرح کرد

گزارش :قطع راه ارتباطی ۲۰ روستای کوهنانی بر اثر بارش برف

تلاش برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد