اخبار انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا وریاست جمهوری1400

بسته معیشتی

۰۵آذر
یکهزار و سیصد بسته معیشتی در دلفان توزیع شد

یکهزار و سیصد بسته معیشتی در دلفان توزیع شد

توزیع بسته معیشتی توسط بسیج دلفان

نشان رسانه های دیجیتال

logo-samandehi