کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

24فروردین
اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت درباره کمبود پزشک و تجهیزات در بخش کوهنانی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت

اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت درباره کمبود پزشک و تجهیزات در بخش کوهنانی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت درباره کمبود پزشک و تجهیزات در بخش کوهنانی خبرداد