کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

جهادکشاورزی

18اسفند
انتصاب سرپرست حراست جهاد کشاورزی استان لرستان؛
حراست جهاد کشاورزی استان لرستان

انتصاب سرپرست حراست جهاد کشاورزی استان لرستان؛

زهره ای سرپرست حراست شد | زینی وند گزینه مدیرکلی یکی از حوزه های زیر مجموعه جهاد

08اسفند
سرپرست مدیریت هماهنگی و ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد.
انتصاب در جهاد کشاورزی لرستان

سرپرست مدیریت هماهنگی و ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان منصوب شد.

در این حکم آمده است در "دولت مردمی و ایران قوی" بایستی در مسیر "عدالت محوری" ، "حفظ روحیه انقلابی و جهادی" "مردمداری"و "فساد ستیزی" بعنوان چارچوب تحقق شعارهای دولت محترم گام های بلند و موثری بردارند.