کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

دادستان

21فروردین
حکم جالب‌توجه قاضی جوان  دادگستری کوهدشت در حفاظت از محیط زیست و مناطق گردشگری
دادگستری کوهدشت

حکم جالب‌توجه قاضی جوان دادگستری کوهدشت در حفاظت از محیط زیست و مناطق گردشگری

این در حالی است که این دومنطقه تفریحی بعد از تعطیلات نوروزی نیازمند پاکسازی هستند