کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

دکتر بهرام ستاری‌دستنایی معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با حفظ سمت بعنوان فرماندار شهرستان کوهدشت منصوب شد

25اسفند
گزارش :تودیع ومعارفه فرماندار  شهرستان کوهدشت
انتصاب در فرمانداری کوهدشت

گزارش :تودیع ومعارفه فرماندار شهرستان کوهدشت

دکتر بهرام ستاری‌دستنایی معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با حفظ سمت بعنوان فرماندار شهرستان کوهدشت منصوب شد