کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در روستای مرادخان پشت تنگ

12دی
بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در روستای مرادخان پشت تنگ سیاب

بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در روستای مرادخان پشت تنگ سیاب

سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در روستای مرادخان پشت تنگ