کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

ستاد بحران

27آذر
گزارش :جلسه ستاد مدیریت بحران کوهدشت به ریاست بیرانوند فر ماندار بر گزار شد

گزارش :جلسه ستاد مدیریت بحران کوهدشت به ریاست بیرانوند فر ماندار بر گزار شد

سیل احتمالی موظفند ضمن اطلاع رسانی به مردم نسبت به بررسی مسیلها و پلها و کانالها و مناطق ابگیر اقدام و در جهت رفع مشکل اقدام نمایند