کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

سرهنگ کرم کونانی، فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت به مناسبت آغاز سال 1401

02فروردین
پیام نوروزی فرمانده سپاه کوهدشت به مناسبت آغاز سال۱۴۰۱
فرمانده سپاه کوهدشت

پیام نوروزی فرمانده سپاه کوهدشت به مناسبت آغاز سال۱۴۰۱

پیام سرهنگ کرم کونانی، فرمانده سپاه ناحیه کوهدشت به مناسبت آغاز سال 1401