کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

شهرداری

21بهمن
شهردار کوهنانی انتخاب شد
انتصاب در شهر داری

شهردار کوهنانی انتخاب شد

انتصاب در شهرداری کوهنانی

28آذر
سرپرست شهرداری کوهنانی معارفه شد

سرپرست شهرداری کوهنانی معارفه شد

شهرداری کوهنانی معارفه شد