کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

شهردای

23آذر
انتقادازتعلل درانتخاب شهردار کوهنانی
حجت الاسلام آروانی امام جمعه محترم کوهنانی

انتقادازتعلل درانتخاب شهردار کوهنانی

با حضور امام جمعه محترم ؛ بخشدار محترم و ریاست محترم دادگاه مسائل و مشکلات ادارای شهرداری کوهنانی بررسی شد