کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

فیبر نوری

26بهمن
۱۹۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در لرستان اجرا می‌شود
مدیرکل شرکت مخابرات منطقه لرستان:

۱۹۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در لرستان اجرا می‌شود

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه لرستان خبرداد