کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

قرمز

01اسفند
لرستان قرمز شد
استاندار لرستان

لرستان قرمز شد

طبق گزارش واصله در زمینه واکسیناسیون عمومی، تاکنون حدود ۸۸/۳ دوز اول، ۷۷/۶ دوز دوم و ۲۹/۷ دوز سوم واکسن در استان تزریق شده است.