کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

مبارک رمضان

23فروردین
« توزیع کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان ادامه دارد»
جهادکشاورزی شهرستان کوهدشت

« توزیع کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان ادامه دارد»

وزیع کالاهای اساسی ویژه ماه مبارک رمضان در بین همشهریان تا پایان هفته در شهرستان کوهدشت توسط جهادکشاورزی، صمت و نیروهای بسیجی سپاه انجام خواهد شد