کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

مدیر کل ستاد‌ اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستان گفت: فعالان جهاد و خدمت در استان مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند

15اسفند
آیین تجلیل از فعالین جهاد و خدمت در لرستان برگزار شد
ستاداجرایی فرمان امام

آیین تجلیل از فعالین جهاد و خدمت در لرستان برگزار شد

مدیر کل ستاد‌ اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در لرستان گفت: فعالان جهاد و خدمت در استان مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند