کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

معیشتی

12اردیبهشت
تهیه و توزیع ۴۴۵ بسته معیشتی خوراکی توسط انجمن خیریه صحابه‌ نورالزهرا(س) در ماه رمضان
بسته حمایتی و معیشتی

تهیه و توزیع ۴۴۵ بسته معیشتی خوراکی توسط انجمن خیریه صحابه‌ نورالزهرا(س) در ماه رمضان

بسته معیشتی خوراکی توسط انجمن خیریه صحابه‌ نورالزهرا(س) در ماه رمضان