کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

ممنوع

28فروردین
ممنوعیت حمل و صادرات دامهای مولد در شهرستان کوهدشت صادر شد
آزادبخت رئیس اداره بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت

ممنوعیت حمل و صادرات دامهای مولد در شهرستان کوهدشت صادر شد

کارشناسان امور دام جهادکشاورزی اجازه حمل و صادرات داده می شود، و از حمل و صادرات دامهای مولد (گوسفند ،بز و گاو) به صورت کلی برای هر نقطه از کشور جلوگیری می شود