کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

میلا

26بهمن
گزارش :بمناسبت میلاد امیر المومنین(ع) و روز پدر در بخش طرهان برگزار گردید
میلاد امام علی ع

گزارش :بمناسبت میلاد امیر المومنین(ع) و روز پدر در بخش طرهان برگزار گردید

میلاد امیر المومنین(ع) و روز پدر در بخش طرهان برگزار گردید