کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

نوروز

13فروردین
‍ مسافران و رانندگان نوروزی زمان برگشت خود را با صبر و حوصله مدیریت و به توصیه های پلیس توجه کنند
فرمانده انتظامی لرستان:

‍ مسافران و رانندگان نوروزی زمان برگشت خود را با صبر و حوصله مدیریت و به توصیه های پلیس توجه کنند

فرمانده انتظامی استان در محل مرکز پایش تصویری قرارگاه نوروزی امام علی (ع)گفت: مسافران و مهمانان نوروزی زمان برگشت خود را با صبر و حوصله مدیریت و به توصیه ها پلیس توجه جدی نمایند.