کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

هنرمندان کشور

16فروردین
افتخاری دیگر برای هنرمندان لرستانی
هنرمندان لرستان

افتخاری دیگر برای هنرمندان لرستانی

فرشاد هم اکنون در عرصه نوازندگی و تدریس کمانچه مشغول و معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری لرستان است.