کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

وداع

28آذر
وداع فرهنگیان کوهدشت با پیکر فرهنگی فرهیخته کیومرث اسدی در محوطه اداره آموزش و پرورش کوهدشت

وداع فرهنگیان کوهدشت با پیکر فرهنگی فرهیخته کیومرث اسدی در محوطه اداره آموزش و پرورش کوهدشت

فرهنگیان کوهدشت با پیکر همکار فرهنگی؛ زنده یاد کیومرث اسدی وداع کردند.