کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

کارکنان

30آذر
ضرورت واکسیناسیون کارکنان دستگاه‌های دولتی لرستان

ضرورت واکسیناسیون کارکنان دستگاه‌های دولتی لرستان

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارکنان را کنترل و ارباب رجوع دستگاه‌های اجرایی هم برای ورود به ادارات باید واکسینه شده باشند