کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

کرمانشاه

15دی
سردار امیری مقدم استاندار کرمانشاه شد

سردار امیری مقدم استاندار کرمانشاه شد

در این جلسه، هیات وزیران پس از بررسی سوابق و برنامه های پیشنهادی آقای بهمن امیری مقدم، وی را به عنوان استاندارکرمانشاه تعیین کرد.