کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

کرونا

01اسفند
لرستان قرمز شد
استاندار لرستان

لرستان قرمز شد

طبق گزارش واصله در زمینه واکسیناسیون عمومی، تاکنون حدود ۸۸/۳ دوز اول، ۷۷/۶ دوز دوم و ۲۹/۷ دوز سوم واکسن در استان تزریق شده است.

23بهمن
۴۸۷ نفر در بخش کرونای مراکز درمانی لرستان بستری هستند
نشگاه علوم پزشکی لرستان

۴۸۷ نفر در بخش کرونای مراکز درمانی لرستان بستری هستند

نشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد