کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

گاز

12اسفند
گازرسانی به ۱۱۳ روستای لرستان
مدیرعامل شرکت گاز استان

گازرسانی به ۱۱۳ روستای لرستان

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

17آذر
ثبت بیش از یک میلیون و ششصد هزار ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان لرستان
شرکت گاز استان لرستان

ثبت بیش از یک میلیون و ششصد هزار ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان لرستان

ششصد هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان لرستان طی سال هشت ماهه نخست سال 1400