کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

شغل

07اسفند
وزارت فرهنگ در چه رسته‌هایی مجوز مشاغل خانگی صادر می‌کند؟
نماینده معاون توسعه‌ و مدیریت منابع در امور اقتصاد فرهنگ و هنر

وزارت فرهنگ در چه رسته‌هایی مجوز مشاغل خانگی صادر می‌کند؟

افسر موم‌وندی، با اشاره به صدور مجوز مشاغل خانگی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای 131 رسته شغلی، توضیح داد که متقاضیان فعالیت در حوزه توزیع کتاب، تنها رسته حوزه نشر این فهرست در ردیف مشاغل ثبت‌محور قرار ندارد.