سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ /

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ابوطالب طرهانی نژاد

گرایش:عمومی

زمینه :اجتماعی ،فرهنگی

شماره ثبت :77603

دفتر مرکزی رسانه :استان لرستا ن، شهرستان کوهدشت
شهر کوهنانی خیابان رهبری. محله ساط بیگی دفتر سایت خبری کوهنانی نیوز صدای طرهان

کد پستی:6847122550
شماره تماس : (0663) 0663267233209*09126594510

ایمیل :info@kohnaninews.ir

سردبیر پایگاه :روح الدین طرهانی نژاد

خبرنگار ::حسن امرایی شهرستان رومشکان

خبرنگار::مژگان نجفی شهرستان خرم اباد

خبرنگار:: نسترن طرهانی شهر کوهنانی

خبرنگار::محمد کریمی شهرستان کوهدشت

خبرنگار::علی رضایی شهر گراب طرهان

خبرنگار:محمد امین منصوری محله بساط بیگی

خبرنگار:علی ادینه وند بخش تنگ سیاب

خبرنگار:متولی درب گنبد

خبرنگار:غلام حیدری بخش تنگ سیاب

logo-samandehi

مخاطبان پایگاه خبری کوهنانی نیوز مي توانند انتقادات ، پيشنهادات و اخبار خود را از طریق سامانه پیامکی “50002226919”ارسال نمایند.