جمعه, ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ /

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : ابوطالب طرهانی نژاد

گرایش:عمومی

زمینه :اجتماعی ،فرهنگی

شماره ثبت :۷۷۶۰۳

دفتر مرکزی رسانه :استان لرستا ن، شهرستان کوهدشت
شهر کوهنانی خیابان رهبری. محله ساط بیگی دفتر سایت خبری کوهنانی نیوز صدای طرهان

کد پستی:۶۸۴۷۱۲۲۵۵۰
شماره تماس : (0663) 0663267233209*09126594510

ایمیل :info@kohnaninews.ir

سردبیر پایگاه :روح الدین طرهانی نژاد

خبرنگار ::حسن امرایی شهرستان رومشکان

خبرنگار::مژگان نجفی شهرستان خرم اباد

خبرنگار:: نسترن طرهانی شهر کوهنانی

خبرنگار::محمد کریمی شهرستان کوهدشت

خبرنگار::علی رضایی شهر گراب طرهان

خبرنگار:علی ادینه وند بخش تنگ سیاب

خبرنگار:متولی درب گنبد

خبرنگار:غلام حیدری بخش تنگ سیاب

logo-samandehi

مخاطبان پایگاه خبری کوهنانی نیوز می توانند انتقادات ، پیشنهادات و اخبار خود را از طریق سامانه پیامکی “۵۰۰۰۲۲۲۶۹۱۹”ارسال نمایند.

کانال کوهنانی نیوز در ایتا دنبال