کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

فرمانده سپاه شهرستان به مناسبت روز پاسدار

15اسفند
گزارش تصویری:دیدار فرماندار کوهدشت با فرمانده سپاه شهرستان به مناسبت روز پاسدار
روز پاسدار

گزارش تصویری:دیدار فرماندار کوهدشت با فرمانده سپاه شهرستان به مناسبت روز پاسدار

فرمانده سپاه شهرستان به مناسبت روز پاسدار