کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

15 رجب 1444 Sunday, 5 February , 2023
3

تعهد ۱۰ ساله پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تعهد ۱۰ ساله پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ ۱۵ میلیون ریال خسارت عدم ایفای تعهد به‌ازای هر سال     پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۶ آموزش و پرورش پیش از شروع دوره و استخدام باید تعهدی به آموزش و پرورش بدهند و به مدت ۱۰ سال از تاریخ استخدام پیمانی، تقاضای نقل و […]

تعهد ۱۰ ساله پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش/ ۱۵ میلیون ریال خسارت عدم ایفای تعهد به‌ازای هر سال

 

 

پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۶ آموزش و پرورش پیش از شروع دوره و استخدام باید تعهدی به آموزش و پرورش بدهند و به مدت ۱۰ سال از تاریخ استخدام پیمانی، تقاضای نقل و انتقال درون یا برون‌سازمانی نداشته باشند.

پذیرفته‌شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۶ پیش از شروع دوره و استخدام باید تعهدی به آموزش و پرورش بدهند.

در مفاد سند تعهد پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی سال ۹۶ آمده است که این افراد باید متعهد شوند به مدت ۱۰ سال از تاریخ استخدام پیمانی تقاضای نقل و انتقال به هیچ یک از ادارات کل آموزش و پرورش، استان‌های دیگر یا مناطق تابعه استان محل استخدام یا شهرهای دیگر و همچنین انتقال برون‌سازمانی به سایر دستگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی را نداشته باشند.

هرگونه درخواست مبنی بر انتقال در مدت ۱۰ سال مذکور ممنوع بوده و بعد از اتمام مدت تعهد نیز درخواست انتقال تابع ضوابط و مقررات از جمله موافقت مبدأ و مقصد خواهد بود.

همچنین در این تعهدنامه، پذیرفته‌شده متعهد می‌شود در صورت عدم موفقیت در دوره مهارت یا فراهم کردن موجبات عدم ایفای تعهد، به ازای هر سال عدم ایفای تعهد مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان خسارت پرداخت کند.

تشخیص وزارت آموزش و پرورش در عدم تحقق شرایط و عدم انجام خدمت مورد تعهد، غیرقابل اعتراض بوده و متعهدله حق صدور اجرائیه و اقدام قضایی علیه متعهد را دارد.

تعیین تکلیف موارد ناشی از عدم اتمام دوره خارج از اراده و ناشی از عدم تقصیر با دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش است. /فارس

تعهد ۱۰ ساله پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش
لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=4175