کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

18 رجب 1444 Wednesday, 8 February , 2023
1
ورزشگاه شهرکوهنانی

گزارش صوتی:مطالبات ورزشگاه شهرکوهنانی

به گزارش پایگاه خبری کوهنانی نیوز ،ورزشگاه کوهنانی که در سال زود ساخته شده است ومرحله تکمیل آن هنوزبه اتمام نرسید از لحاظ زیرساخت وبخش سالن وزمین فوتبال خاکی تاکنون هیچ اقدامی تو این سالها از طرف مسولین انجام نشده ومردم وورزش دوستان خواستار پیگیری این ورزشگاه وافتتاحیه آن هستند. خبرنگار :: طرهانی نژاد خبر […]

این گزارش به صورت صوتی وقابل دانلود می باشد.

به گزارش پایگاه خبری کوهنانی نیوز ،ورزشگاه کوهنانی که در سال زود ساخته شده است ومرحله تکمیل آن هنوزبه اتمام نرسید از لحاظ زیرساخت وبخش سالن وزمین فوتبال خاکی تاکنون هیچ اقدامی تو این سالها از طرف مسولین انجام نشده ومردم وورزش دوستان خواستار پیگیری این ورزشگاه وافتتاحیه آن هستند.

گزارش  صوتی:مطالبات ورزشگاه شهرکوهنانی
لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=24852