کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

اهدای عضو

18فروردین
اهدای اعضای معلم لرستانی به بیماران نیازمند حیات دوباره بخشید
اهدائی عضو

اهدای اعضای معلم لرستانی به بیماران نیازمند حیات دوباره بخشید

مسئول هماهنگ‌کننده اهدای عضو بروجرد گفت: اهدای اعضای یک معلم دورودی به بیماران نیازمند زندگی بخشید.