کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

5

محموله چهارم واکسن کرونا به لرستان رسید

رئیس گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان‌:

کوهنانی نیوز ، رئیس گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی لرستان‌ ا ین محموله شامل ۲۱۳۶ دز واکسن سی نوفارم چینی و ۲۸۵۰ دز واکسن اسپوتنیک روسی است.
طبق دستورالعمل ارسالی واکسن چینی برای افراد پرخطر از جمله افراد دارای بیماری زمینه‌ای و بیماری خاص تزریق می‌شود.
واکسن اسپوتنیک وی نیز همچنان برای تکمیل واکسینه کردن کادر بهداشت و درمان در معرض تزریق خواهد شد و نوبت دوم واکسن افرادی که در دو مرحله‌ی گذشته اولین نوبت خود را دریافت کردند نیز به دست ما رسیده است.

انتهای پیام/

لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=17841

برچسب ها