کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

6

آمار رد و تایید صلاحیت های شهرستان کوهدشت از زبان فرماندار شهرستان

ز،فرماندار شهرستان کوهدشت خبر داد.

کوهنانی نیوز،فرماندار شهرستان کوهدشت گفت آمار رد و تایید صلاحیت های شهرستان کوهدشت و کل ثبت نامی ها به تفکیک مناطق را اعلام کرد.

🔷کوهنانی : ثبت نامی ⬅️ ۲۵ نفر

✔️مرحله اولیه ( هیئت اجرایی ) :

🔸انصراف : ۱ نفر
🔹تایید صلاحیت : ۲۰ نفر
🔸رد صلاحیت : ۴ نفر

✔️مرحله دوم ( هیئت نظارت ) :

🔸انصراف : ——
🔹تایید صلاحیت : ۱۸ نفر
🔸رد صلاحیت : ۲ نفر

🔷درب گنبد : ثبت نامی ⬅️ ۱۲ نفر :

✔️مرحله اولیه ( هیئت اجرایی ) :

🔸انصراف : ۱ نفر
🔹تایید صلاحیت : ۹ نفر
🔸رد صلاحیت : ۲ نفر

✔️مرحله دوم ( هیئت نظارت ) :

🔸انصراف : ——
🔹تایید صلاحیت : ۹ نفر
🔸رد صلاحیت : ——

🔷کوهدشت : ثبت نامی ⬅️ ۱۰۸ نفر

✔️مرحله اولیه ( هیئت اجرایی ) :

🔸انصراف : ۸ نفر
🔹تایید صلاحیت : ۹۶ نفر
🔸رد صلاحیت : ۵ نفر

✔️مراحله دوم ( هیئت نظارت ) :

🔸انصراف : ۱ نفر
🔹تایید صلاحیت : ۸۵ نفر
🔸رد صلاحیت : ۱۰ نفر

🔷گراب : ثبت نامی ⬅️ ۱۶ نفر

✔️مرحله اولیه ( هیئت اجرایی ) :

🔸انصراف : ۱ نفر
🔹تایید صلاحیت : ۱۵ نفر
🔸رد صلاحیت : ——

✔️مرحله دوم ( هیئت اجرایی )

🔸انصراف : ——
🔹تایید صلاحیت : ۱۴ نفر
🔸رد صلاحیت : ۱ نفر

🔹انصراف ها : ۱۰ نفر

◽️تایید اجرایی : ۱۴۰ نفر
◾️رد اجرایی : ۱۱ نفر

◽️تایید نظارت : ۱۲۶ نفر
◾️رد نظارت : ۱۳ نفر

انتهای پیام/

لینک خبر : https://kohnaninews.ir/?p=18606

برچسب ها