کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

دزسوم

11اسفند
۳۰.۹ درصد از لرستانی‌ها دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند
معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۳۰.۹ درصد از لرستانی‌ها دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تا کنون ۳۰.۹ درصد از مردم استان دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.