کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

مدیر

21تیر
نصب ۱۱دستگاه ترانسفورماتور۱۰۰kva برای رفع ضعف ولتاژ برق در شهرستان کوهدشت
مدیر برق شهرستان کوهدشت

نصب ۱۱دستگاه ترانسفورماتور۱۰۰kva برای رفع ضعف ولتاژ برق در شهرستان کوهدشت

دکتر لطفی بیان کرد: بر همین اساس مناطق دارای افت ولتاژ در شهرستان شناسایی شده وپروژه های نصب ترانس در تیر ماه همین سال اجرایی و به پایان رسید.