کانال خبری کو هنانی نیوز شبکه های اجتماعی ایتا::

خط انتقال آب کمربند شمالی شهر کوهدشت

24اسفند
بازدید فرماندار کوهدشت از پروژه نصب خط انتقال آب کمربند شمالی شهر کوهدشت
فرماندار کوهدشت

بازدید فرماندار کوهدشت از پروژه نصب خط انتقال آب کمربند شمالی شهر کوهدشت

خط انتقال آب کمربند شمالی شهر کوهدشت